Cizí jazyky - profesionálně, efektivně, zábavně

Dopolední kurzy (s možností hlídání dětí)

Dopolední kurzy se konají na všech úrovních (úplní začátečníci až pokročilí) vždy jednou týdně od pondělí do čtvrtku v době mezi 9:00 - 12:00. Konkrétní dny a časy výuky domlouváme s účastníky kurzu dle jejich časových možností. Délka lekce je 60 minut.

LEKTORKY:

Olga Pavlíčková

Tereza Košinarová

Alena Mičolová

 

CENA:

1 týdně x 60 minut (18 týdnů/18 hodin) 3.200,- Kč
Hlídání dětí poskytujeme pro tyto kurzy zdarma

 

Kurzovné je možné hradit prostřednictvím poukazů/bodů společností Benefit Plus, Benefity a Edenred. V tomto případě se k ceně připočítává DPH ve výši 21%.

SLEVA:

Při úhradě 36 týdnů (tedy dvou semestrů) najednou poskytujeme slevu na tento kurz ve výši 300,-Kč.

 

DALŠÍ INFORMACE:

 • Počet studentů ve skupině: max. 4
 • Tento typ kurzu má stejnou náplň jako odpolední kurzy všeobecného cizího jazyka.
 • Výhodou je, že maminky/tatínkové nemusí hledat hlídání, když se chtějí učit cizí jazyk. My se o děti postaráme. Budou v dětském koutku v bezprostřední blízkosti maminek.
 • O děti pečuje žena, která má zkušenosti s hlídáním dětí různého věku. Při přihlášení do kurzu nám maminka/tatínek může poradit i zábavu pro své dítě nebo mu může donést vlastní hračky, aby se cítilo lépe.
 • Do kurzu se mohou samozřejmě přihlásit i lidé, kteří hlídaní v naší škole nepotřebují nebo i zájemci, kteří nejsou na rodičovské dovolené a mají volná dopoledne.
 • Pro správné zařazení do kurzů úrovně A2 – C1 vás žádáme, abyste si udělali náš vstupní test. Ten zajistí, že všichni ve skupině budou na přibližně stejné úrovni znalostí.
 • Rozdělení do úrovní se řídí Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky
 • Při zařazování do kurzů rozlišujeme úplné začátečníky od tzv. falešných/pokročilých začátečníků. Z praxe víme, že pro člověka, který se setkává s daným jazykem poprvé je těžké zvládat kurz s lidmi, kteří už se daný jazyk někdy učili. Na druhou stranu, člověk, který už daný jazyk někdy studoval, se může nudit v kurzu, kde se probírají úplné základy. S rozdělením těchto typů studentů do dvou kurzů máme velmi dobré zkušenosti.
 • Každý klient má možnost kurz během prvních dvou týdnů změnit.
 • Cena zahrnuje školné a fotokopie doplňkových materiálů. Zdarma poskytujeme klientům občerstvení (káva, čaj, voda) a anglickou knihovnu. Cena nezahrnuje náklady na pořízení učebnice (ty však klientům zajišťujeme se slevou až 15% oproti cenám v knihkupectvích).
 • Ceny jsou platné do 30.6.2018.