Cizí jazyky - profesionálně, efektivně, zábavně

Reklamační řád

Obecné ustanovení

Mgr. Olga Pavlíčková Jazyková škola Vista Alegre IČ: 68948794, DIČ: CZ7457295472 (firemní a skupinové kurzy) a Zdeňka Pavlíčková Jazyková škola Vista Alegre IČ: 69585733 (individuální kurzy) (dále jen JŠ Vista Alegre) poskytují služby v oblasti jazykového a firemního vzdělávání, a vydávají v návaznosti na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tento reklamační řád.

 • Rozsah a podmínky reklamace/stížnosti

  Zákazník má právo podat JŠ Vista Alegre reklamaci/stížnost pro všechny skupinové a individuální kurzy na:
  1. způsob výuky lektora
  2. metodický obsah kurzu
  3. organizaci kurzu
  Reklamaci/stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Mgr. Olga Pavlíčková Jazyková škola Vista Alegre, Mahenova 1, Opava 7, 74707 nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení zákazníka
  2. adresu zákazníka
  3. popis předmětu reklamace/stížnosti
  Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.
 • Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

  JŠ Vista Alegre je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se JŠ Vista Alegre se zákazníkem nedohodli na delší lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena na výše uvedenou adresu jazykové školy.
  Způsob řešení reklamace/stížnosti na:
  1. způsob výuky lektora
   • majitelka školy Mgr. Olga Pavlíčková prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. odborná observace kurzu, pohovor s lektorem apod.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. proškolení lektora, případně jeho výměnu
   • v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany JŠ Vista Alegre, kterou určí majitelka školy Mgr. Olga Pavlíčková
  2. metodický obsah kurzu
   • majitelka školy Mgr. Olga Pavlíčková reklamaci/stížnost posoudí porovnáním metodického obsahu kurzu podle druhu kurzu s učebnicí vybranou pro výuku v daném kurzu, přičemž v popisku každého kurzu je tato učebnice předem uvedená
   • pokud na základě tohoto srovnání majitelka školy Mgr. Olga Pavlíčková uzná reklamaci/stížnost za relevantní, upraví metodický obsah kurzu tak, aby odpovídal výše uvedenému
   • v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany dodavatele, kterou určí vedoucí zákaznického centra
  3. organizaci kurzu
   • majitelka školy Mgr. Olga Pavlíčková posoudí porovnáním s původním rozvržením kurzu a obchodními podmínkami, ve kterých jsou uvedené konkrétní podmínky pro změnu v kurzech (obchodní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách JŠ Vista Alegre www.vistaalegre.cz a jsou také k dispozici v kanceláři JŠ Vista Alegre)
   • pokud majitelka školy Mgr. Olga Pavlíčková uzná reklamaci/stížnost za relevantní, navrhne adekvátní kompenzaci zákazníkovi za daný kurz
   • v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany JŠ Vista Alegre, kterou určí majitelka školy Mgr. Olga Pavlíčková
 • Závěrečná ustanovení

  Tento reklamační řád je platný od 1. 7. 2010 a platí za upřesnění obchodních podmínek JŠ Vista Alegre (obchodní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách JŠ Vista Alegre www.vistaalegre.cz a jsou také k dispozici v kanceláři JŠ Vista Alegre)