Cizí jazyky - profesionálně, efektivně, zábavně

Kurz angličtiny pro studenty nad 60 let

PŘEHLED KURZŮ:

PokročilostDenČasLektor
všechny pokročilosti pondělí až středa dopoledne, dle dohody

Tereza Košinarová

Alena Mičolová

 

CENA:

  • 1 týdně x 60 minut 16 týdnů/16 hodin 3.200,- Kč vč. DPH (max 4 lidi ve skupině)
    1 týdně x 90 minut 16 týdnů/32 hodin 3.200,- Kč vč. DPH (max 8 lidí ve skupině)

Kurzovné je možné hradit prostřednictvím poukazů/bodů společností Benefit Plus, Benefity a Edenred. Při úhradě kurzů touto formou neposkytujeme na kurzy žádné další slevy.

SLEVA:

Při úhradě 32 týdnů (tedy dvou semestrů) najednou poskytujeme slevu na tento kurz ve výši 300,-Kč vč. DPH.

DALŠÍ INFORMACE:

  • Tento kurz vychází ze zkušeností mých rodičů a jejich přátel, kteří si mi stěžovali, že v kurzech se často sejdou lidé od 20 do 55. Moje mamka říká, že už ty slovíčka tak „nelezou do hlavy“ a mladí se pak smějí. Také zájmy dvacetiletých a padesátníků (a starších) budou pravděpodobně jiné. Také nebudeme chtít, abyste se stali přeborníky na vysvětlování gramatických jevů. Naučíme vás jazyk tak, abyste se domluvili v běžných situacích na dovolené v zahraničí a mohli si třeba číst na internetu zahraniční stránky.
  • Pokud vám ale věkově smíšené kurzy nevadí, vůbec vám nebráníme se přihlásit do běžného veřejného kurzu. Volba kurzu je jen na vás.
  • Pro správné zařazení do kurzů úrovně A2 – C1 vás žádáme, abyste si udělali náš vstupní test. Ten zajistí, že všichni ve skupině budou na přibližně stejné úrovni znalostí.
  • Rozdělení do úrovní se řídí Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky
  • Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 8.
  • Cena zahrnuje školné a fotokopie doplňkových materiálů. Zdarma poskytujeme klientům občerstvení (káva, čaj, voda) a anglickou knihovnu. Cena nezahrnuje náklady na pořízení učebnice (ty však klientům zajišťujeme se slevou až 15% oproti cenám v knihkupectvích).
  • Ceny jsou platné do 30.6.2019.