Cizí jazyky - profesionálně, efektivně, zábavně

Němčina

Kurzy němčiny nabízíme ve všech pokročilostech dle aktuálního zájmu. Kurzy se konají v odpoledních a večerních hodinách v době od 15:00 do 20:00. Konkrétní dny a časy domlouváme dle aktuálních možností zájemců.

 

CENA:

1 týdně x 90 minut (16 týdnů/32 hodin)

3.200,- Kč vč. DPH

 Kurzovné je možné hradit prostřednictvím poukazů/bodů společností Benefit Plus, Benefity a Edenred. Při úhradě kurzů touto formou neposkytujeme na kurzy žádné další slevy.

SLEVA:

Při úhradě 32 týdnů (tedy dvou semestrů najednou) poskytujeme slevu na tento kurz ve výši 300,-Kč vč. DPH.

 

DALŠÍ INFORMACE:

  • Počet studentů ve skupině: max. 8
  • Pro správné zařazení do kurzů úrovně A2 – C1 vás žádáme, abyste si udělali náš vstupní test. Ten zajistí, že všichni ve skupině budou na přibližně stejné úrovni znalostí.
  • Rozdělení do úrovní se řídí Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky
  • Při zařazování do kurzů rozlišujeme úplné začátečníky (A1) od tzv. falešných/pokročilých začátečníků (A2). Z praxe víme, že pro člověka, který se setkává s daným jazykem poprvé je těžké zvládat kurz s lidmi, kteří už se daný jazyk někdy učili. Na druhé straně, se člověk, který už daný jazyk někdy studoval může nudit v kurzu, kde se probírají úplné základy. S rozdělením těchto kurzů máme velmi dobré zkušenosti.
  • Každý klient má možnost kurz během prvních dvou týdnů změnit.
  • Cena zahrnuje školné a fotokopie doplňkových materiálů. Zdarma poskytujeme klientům občerstvení (káva, čaj, voda) a anglickou knihovnu. Cena nezahrnuje náklady na pořízení učebnice (ty však klientům zajišťujeme se slevou až 15% oproti cenám v knihkupectvích).
  • Ceny jsou platné do 30.6.2019.