Cizí jazyky - profesionálně, efektivně, zábavně

Mgr. Kamil Maschke

Učím tyto jazyky

  • španělština
  • angličtina

Vzdělání

  • Univerzita Palackého – Pedagogická fakulta – anglický jazyk (1995)
  • Ostravská univerzita – Filozofická fakulta – anglický jazyk + španělský jazyk (2000)

Proč učím ve Vista Alegre?

Jazyková škola Vista Alegre je pro mne v mnoha ohledech výjimečná. V této škole se my učitelé společně s její ředitelkou snažíme vytvářet přívětivé prostředí pro studenty. Výhodou je téměř individuální přístup ke studentům, kdy jednotlivé skupiny jsou maximálně osmičlenné. Studenti jsou i v případě, kdy se některé hodiny nemohou zúčastnit, neustále informováni o uskutečněné výuce formou emailu. V neposlední řadě přispívá k přátelské atmosféře nabídka pohoštění v předvánočním období nebo před začátkem léta. V této škole učím rád nejen proto, že se studentům snažím pomoct osvojit si cizí jazyk a kulturu dané země, ale také proto, že se studenti ve skupinách často spřátelí a rádi se setkávají i po hodině někde v příjemné restauraci u sklenky něčeho dobrého :).

Osobní vzkaz

Myslím si, že umět komunikovat v cizím jazyce lidi sbližuje a dodává jim sebedůvěru. Svým studentům se pokouším ukázat, že v cizím jazyce by neměli klást důraz na přesnost a správnost vyjadřování, která je mnohdy svazuje. Naopak by se měli naučit komunikovat bez obav, že tu a tam ve svém projevu udělají nějakou chybičku. V hodinách se snažím co nejvíce vést komunikaci se studenty v daném jazyce, aby si uvědomili, že používat pouze tento jazyk v běžných situacích je velmi užitečné a není to ani tak obtížné, jak se jim původně zdá. Mou snahou je studentům hodiny zpříjemnit výběrem zajímavých aktivit a jazykových her. Vždy jsem rád, když se studenti na hodiny těší a když si svůj jazyk oblíbí.